Հակառակորդն ունի զ ոհ և վ իրավոր․ իրավիճակը սահմանին լարված է

Հետաքրքիր

Օգոստոսի 17-ին, ժամը 14։45-ից սկսած, Ադրբեջանի զ ինված ուժերը տարբեր տրամաչափի հրա ձգային զի նատեսակներից կր ակ են բացել հայ-ադր բեջանական սահմանի Գեղարքունիքի, մասնավորապես` Սոթքի հատվածում տեղակայված հայկական դի րքերի ուղղությամբ, ինչի հե տեւանքով հր ազենային վիր ավ որում է ստացել ՀՀ զի նված ուժերի մեկ զի նծառայող:Նրա կյա նքին վտ անգ չի սպառնում:

Ժամը 16:30-ի դրությամբ կրա կոցները շարունակվում էին: Հայկական կողմի իրականացրած հակ ազդող գործողությունների արդյունքում հակա ռակորդն ունի մեկ զ ոհ եւ մեկ վի րավոր:

Օգոստոսի 17-ին, ժամը 14։45-ից սկսած, Ադրբեջանի զ ինված ուժերը տարբեր տրամաչափի հրա ձգային զի նատեսակներից կր ակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի Գեղարքունիքի, մասնավորապես` Սոթքի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ, ինչի հետեւանքով հր ազենային վիր ավ որում է ստացել ՀՀ զի նված ուժերի մեկ զի նծառայող:Նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում:

Ժամը 16:30-ի դրությամբ կր ակոցները շարունակվում էին: Հայկական կողմի իրականացրած հակ ազդող գործողությունների արդյունքում հակա ռակորդն ունի մեկ զ ոհ եւ մեկ վի րավոր:

Օգոստոսի 17-ին, ժամը 14։45-ից սկսած, Ադրբեջանի զ ինված ուժերը տարբեր տրա մաչափի հրա ձգային զի նատեսակներից կր ակ են բացել հայ-ադ րբեջանական սահմանի Գեղարքունիքի, մասնավորապես` Սոթքի հատվածում տեղակայված հայկական դիր քերի ուղղությամբ, ինչի հետեւանքով հր ազենային վիր ավ որում է ստացել ՀՀ զի նված ուժերի մեկ զի նծառայող:Նրա կյանքին վտ անգ չի սպառնում:

Ժամը 16:30-ի դրությամբ կրա կոցները շարունակվում էին: Հայկական կողմի իրականացրած հակ ազդող գործողությունների արդյունքում հակա ռակորդն ունի մեկ զ ոհ եւ մեկ վի րավոր: