Հուղար կավորությունից որոշ ժամանակ անց պարզվել է, որ սխալ անվամբ, այլ մարդու տվյալներով է հուղ արկավորվել զ ինվորը

Հետաքրքիր

Եռա բլուրը բետոնապատում են։Տղաների շի րիմները թաքցնում են բետոնի շերտի տակ։Ձեզ մոտ «ինչու՞» հարց չի՞ առաջեցել։ Ես ձեզ կասեմ, թե ինչու։Անձամբ շփվելով ան հետ կորածների ծնողների հետ` գիտեմ, թե ինչպես են այդ մարդկանց համոզում 30% ԴՆԹ համընկնումով մար մինը ճանաչել որպես իրենց երեխա ու տանել հուղարկավորել։ Կան հայտնի դեպքեր, երբ հու ղարկավորությունից որոշ ժամանակ անց պարզվել է, որ սխալ անվամբ, այլ մարդու տվյալներով է հուղ արկավորվել զ ինվորը։Նման փնթի ձևով իրականացված նույնականացման արդյունքում վաղ թե ուշ լինելու է արտաշիրիմում պահանջողների զգալի աճ։Սա բացի շարքային սրբա պղծ ությունից նաև փորձ է անհնարին դարձնել հետագայում արտաշի րիմումները։ Արագ Ա․ Բարսեղյան

Եռա բլուրը բետոնապատում են։Տղաների շի րիմները թաքցնում են բետոնի շերտի տակ։Ձեզ մոտ «ինչու՞» հարց չի՞ առաջեցել։ Ես ձեզ կասեմ, թե ինչու։Անձամբ շփվելով ան հետ կորածների ծնողների հետ` գիտեմ, թե ինչպես են այդ մարդկանց համոզում 30% ԴՆԹ համընկնումով մար մինը ճանաչել որպես իրենց երեխա ու տանել հուղարկավորել։ Կան հայտնի դեպքեր, երբ հո ւղ արկավորությունից որոշ ժամանակ անց պարզվել է, որ սխալ անվամբ, այլ մարդու տվյալներով է հուղ արկավորվել զ ինվորը։Նման փնթիձևով իրականացված նույնականացման արդյունքում վաղ թե ուշ լինելու է արտաշիրիմում պահանջողների զգալի աճ։Սա բացի շարքային սրբա պղծ ությունից նաև փորձ է անհնարին դարձնել հետագայում արտաշի րիմումները։ Արագ Ա․ Բարսեղյան

Եռա բլուրը բետոնապատում են։Տղաների շի րիմները թաքցնում են բետոնի շերտի տակ։Ձեզ մոտ «ինչու՞» հարց չի՞ առաջեցել։ Ես ձեզ կասեմ, թե ինչու։Անձամբ շփվելով ան հետ կորածների ծնողների հետ` գիտեմ, թե ինչպես են այդ մարդկանց համոզում 30% ԴՆԹ համընկնումով մար մինը ճանաչել որպես իրենց երեխա ու տանել հուղարկավորել։ Կան հայտնի դեպքեր, երբ հու ղարկ ավորությունից որոշ ժամանակ անց պարզվել է, որ սխալ անվամբ, այլ մարդու տվյալներով է հուղ արկավորվել զ ինվորը։Նման փնթիձևով իրականացված նույնականացման արդյունքում վաղ թե ուշ լինելու է արտաշիրիմում պահանջողների զգալի աճ։Սա բացի շարքային սրբա պղծ ությունից նաև փորձ է անհնարին դարձնել հետագայում արտաշի րիմումները։ Արագ Ա․ Բարսեղյան